Užitočné linky

Zozbierali sme pre vás užitočné linky, ktoré sa vám zídu pri riešení vášho bývania.

Pozemkové úrady

Krajský pozemkový úrad Košice
Popradská 78
04011 Košice
Tel: 055 644 5106
E-mail: kpuke@stonline.sk
Web: www.mpsr.sk/pu

Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
97405 Banská Bystrica
Tel: 048 430 6490, 048 430 6366, 048 430 6371,2
Fax: 048 413 6167
E-mail: kpu.bb@stonline.sk
Web: www.mpsr.sk/pu

Krajský pozemkový úrad Bratislava
Krížna 52
82108 Bratislava
Tel: 02 5021 5203
Fax: 02 5564 2216
E-mail: kpuba-pu@stonline.sk
Web: www.mpsr.sk/pu

Krajský pozemkový úrad Nitra
Štefánikova trieda 69
94980 Nitra
Tel: 037 654 9372, 037 654 9351
Fax: 037 652 8929
E-mail: pozemkove@nrk.vs.sk, opplh@nrk.vs.sk
Web: www.mpsr.sk/pu

Krajský pozemkový úrad Prešov
Námestie mieru 2
08164 Prešov
Tel: 051 756 3611
Fax: 051 756 3600
E-mail: kpupo@stonline.sk
Web: www.mpsr.sk/pu

Krajský pozemkový úrad Trenčín
Námestie sv. Anny 7
91101 Trenčín
Tel: 032 652 2111, 032 658 2338, 032 652 6729, 032 652 6726
Fax: 032/65823 39
E-mail: kpu_trencin@stonline.sk, opplh.tn@stonline.sk
Web: www.mpsr.sk/pu

Krajský pozemkový úrad Trnava
Vajanského 22
91701 Trnava
Tel: 033 551 1316, 033 551 1462,3
Fax: 033 551 1316
E-mail: kpu_tt@stonline.sk
Web: www.mpsr.sk/pu

Krajský pozemkový úrad Žilina
Ul. Andreja Kmeťa 17
01001 Žilina
Tel: 041 511 2213
Fax: 041 511 2201
E-mail: kpuza@stonline.sk
Web: www.mpsr.sk/pu