Užitočné linky

Zozbierali sme pre vás užitočné linky, ktoré sa vám zídu pri riešení vášho bývania.

Stavebné úrady

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Malejčík, prednosta
Nám. Ľ. Štúra 1, 999 99 Banská Bystrica
Tel: 048/4134 510, 048/4306 410
Fax: 048/4134 511, 048/4306 410
E-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk, prednosta.ksu@bb.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Bratislave
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Ján Man, prednosta
Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava
Tel: 02/2936 4285
Fax: 02/5936 4339
E-mail: meno.priezvisko@ba.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Košiciach
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Petruško, prednosta
Komenského 52, 041 26 Košice
Tel: 055/6001 451, 055/6001 450
Fax: 055/6338 419
E-mail: prednosta@ke.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Nitre
Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Daniš, prednosta
Lomnická č. 44, 949 01 Nitra
Tel: 037/6930 340
Fax: 037/6523 212
E-mail: danis.zoltan@nr.ksu.sk
Web: www.nrksu.sk
Krajský stavebný úrad v Prešove
Kontaktná osoba: Ing. Matej Styk, prednosta
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
Tel: 051/7082 382, 051/7082 340
Fax: 051/7732 663
E-mail: sekretariat@po.ksu.sk, prednosta@po.ksu.sk
Web: www.po.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Trenčíne
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hamaj, prednosta
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Tel: 032/7411 111, 032/7411 491, 032/7434 568
Fax: 032/7435 571
E-mail: ksu@tn.ksu.sk
Krajský stavebný úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Antal, prednosta
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Tel: 033/5564 329, 033/5564 328
Fax: 033/5564 459 
E-mail: prednosta@ksu.tt.sk
Krajský stavebný úrad v Žiline
Kontaktná osoba: Ing. Eugen Kozáček, prednosta
Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
Tel: 041/5643 325, 041/5643 425
Fax: 041/5643 325
E-mail: bednarova.darina@za.ksu.sk, kozacek.eugen@za.ksu.sk